1823 Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var Sayfa 1 Beste Isfahan Dede Efendi İndir
1823 Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var Sayfa 2 Beste Isfahan Dede Efendi İndir
1890 Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Sayfa 1 Beste Isfahan Ebû-Bekir Ağa İndir
1890 Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Sayfa 2 Beste Isfahan Ebû-Bekir Ağa İndir
2118 Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin Sayfa 1 Beste Isfahan Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
2728 Cânâne görünür bana cânâ neye baksam Sayfa 1 Beste Isfahan Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2728 Cânâne görünür bana cânâ neye baksam Sayfa 2 Beste Isfahan Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3432 Dil ki şem’-i ruh-i cânâna ola pervâne Sayfa 1 Beste Isfahan Enfî Hasan Ağa İndir
3432 Dil ki şem’-i ruh-i cânâna ola pervâne Sayfa 2 Beste Isfahan Enfî Hasan Ağa İndir
4047 Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin Sayfa 1 Beste Isfahan Hatipzâde Osman Efendi İndir
4047 Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin Sayfa 2 Beste Isfahan Hatipzâde Osman Efendi İndir
5519 Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz Sayfa 1 Beste Isfahan Sâdettin Heper İndir
5519 Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz Sayfa 2 Beste Isfahan Sâdettin Heper İndir
10726 Tuttum âteşler içinde meskeni Sayfa 1 Beste Isfahan Asadur (Hânende) İndir
10949 Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan Sayfa 1 Beste Isfahan Hüseyin Sâdettin Arel İndir
10949 Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan Sayfa 2 Beste Isfahan Hüseyin Sâdettin Arel İndir
14014 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Beste Isfahan Zekâî Dede İndir
14241 Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin Sayfa 1 Beste Isfahan Cüneyt Kosal İndir
14242 Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân Sayfa 1 Beste Isfahan Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
16137 Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha Sayfa 1 Beste Isfahan Dellalzâde İsmail Efendi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.