Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
26 Açılan bir gülsün inan içimde Sayfa 1 Bayâti Ertuğrul Yalçınkaya İndir
26 Açılan bir gülsün inan içimde Sayfa 2 Bayâti Ertuğrul Yalçınkaya İndir
146 Ağlatma beni incitme aman Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
181 Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde Sayfa 1 Bayâti Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
181 Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde Sayfa 2 Bayâti Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
223 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Sayfa 1 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
223 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Sayfa 2 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
223 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Sayfa 3 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
223 Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Sayfa 4 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
430 Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni Sayfa 1 Bayâti Neyzen Rızâ Bey İndir
495 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Sayfa 1 Bayâti Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) İndir
538 Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Sayfa 1 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
538 Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Sayfa 2 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
541 Artırır her rûz u şeb feryâdımı Sayfa 1 Bayâti Ethem Efendi(Kânûnî) İndir
551 Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler Sayfa 1 Bayâti Hamparsum Limoncuyan İndir
551 Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler Sayfa 2 Bayâti Hamparsum Limoncuyan İndir
712 Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül Sayfa 1 Bayâti Sadettin Kaynak İndir
712 Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül Sayfa 2 Bayâti Sadettin Kaynak İndir
1353 Bende oldum bir dilbere Sayfa 1 Bayâti Rif’at Bey İndir
1492 Beni vurdu güzeller Sayfa 1 Bayâti Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1555 Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
1717 Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir Sayfa 1 Bayâti Râkım Elkutlu İndir
1819 Bir bî-bedel şûh-i cihan Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
1822 Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
1863 Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde Sayfa 1 Bayâti Rüştü Şardağ İndir
1879 Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek’te Sayfa 1 Bayâti Rif’at Bey İndir
1879 Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek’te Sayfa 2 Bayâti Rif’at Bey İndir
1922 Bir gonca-fem’in yâresi vardır ciğerimde Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
1922 Bir gonca-fem’in yâresi vardır ciğerimde Sayfa 2 Bayâti Dede Efendi İndir
1996 Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın Sayfa 1 Bayâti Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1996 Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın Sayfa 2 Bayâti Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
2102 Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan Sayfa 1 Bayâti Şevkî Bey İndir
2102 Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan Sayfa 2 Bayâti Şevkî Bey İndir
2115 Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem Sayfa 1 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
2147 Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak Sayfa 1 Bayâti Emin Ongan İndir
2229 Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim Sayfa 1 Bayâti Sâdi Işılay İndir
2477 Bu bir dilek çeşmesi dediler bana Sayfa 1 Bayâti Celâl Abacı İndir
2477 Bu bir dilek çeşmesi dediler bana Sayfa 2 Bayâti Celâl Abacı İndir
2567 Bulunmaz derdime çâre Sayfa 1 Bayâti Kör Hasadur İndir
2598 Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni Sayfa 1 Bayâti Eyyûbî Mehmet Bey İndir
2598 Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni Sayfa 2 Bayâti Eyyûbî Mehmet Bey İndir
2635 Buyruk senin ferman senin Sayfa 1 Bayâti Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2635 Buyruk senin ferman senin Sayfa 2 Bayâti Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2658 Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
2663 Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim Sayfa 1 Bayâti Şerif İçli İndir
2738 Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Sayfa 1 Bayâti Sinan Mikail İndir
2738 Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Sayfa 2 Bayâti Sinan Mikail İndir
2990 Çıkalım sayd-ı şikâre Sayfa 1 Bayâti Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
2990 Çıkalım sayd-ı şikâre Sayfa 2 Bayâti Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
3005 Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin Sayfa 1 Bayâti Tab’î Mustafa Efendi İndir
3005 Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin Sayfa 2 Bayâti Tab’î Mustafa Efendi İndir
3145 Dâim seni ben arardım Sayfa 1 Bayâti Ali Ağa (Kemânî) İndir
3189 Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi Sayfa 1 Bayâti Yahyâ Nazîm Efendi İndir
3189 Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi Sayfa 2 Bayâti Yahyâ Nazîm Efendi İndir
3213 Delisin deli gönlüm Sayfa 1 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
3213 Delisin deli gönlüm Sayfa 2 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
3306 Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem Sayfa 1 Bayâti Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3306 Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem Sayfa 2 Bayâti Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3337 Dîdî çî kerdi çî kerdi Sayfa 1 Bayâti Yahyâ Nazîm Efendi İndir
3337 Dîdî çî kerdi çî kerdi Sayfa 2 Bayâti Yahyâ Nazîm Efendi İndir
3347 Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı Sayfa 1 Bayâti Tanbûrî İsak İndir
3416 Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen Sayfa 1 Bayâti Hacı Sâlih Efendi İndir
3416 Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen Sayfa 2 Bayâti Hacı Sâlih Efendi İndir
3469 Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
3639 Dün gece vaslınla kıldın neş’e-mend ey meh beni Sayfa 1 Bayâti Medenî Aziz Efendi İndir
3830 Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe Sayfa 1 Bayâti _ İndir
3863 Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var Sayfa 1 Bayâti Şevkî Bey İndir
4082 Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol Sayfa 1 Bayâti Hekimbaşı Abdülaziz Efendi İndir
4082 Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol Sayfa 2 Bayâti Hekimbaşı Abdülaziz Efendi İndir
4083 Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
4083 Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem Sayfa 2 Bayâti Dede Efendi İndir
4099 Ey gonce-i bağ-ı edâ Sayfa 1 Bayâti Neyzen Rıza Bey İndir
4258 Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn Sayfa 1 Bayâti Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
4331 Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi Sayfa 1 Bayâti Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4402 Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim Sayfa 1 Bayâti Ferit Tan İndir
4420 Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı Sayfa 1 Bayâti Hamparsum Limoncuyan İndir
4420 Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı Sayfa 2 Bayâti Hamparsum Limoncuyan İndir
4518 Gamınla dilfikâr olsun Sayfa 1 Bayâti Hacı Arif Bey İndir
4518 Gamınla dilfikâr olsun Sayfa 2 Bayâti Hacı Arif Bey İndir
4606 Geçiyorken görürüm pencerede Sayfa 1 Bayâti Necdet Varol İndir
4606 Geçiyorken görürüm pencerede Sayfa 2 Bayâti Necdet Varol İndir
4643 Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün Sayfa 1 Bayâti Nûri Halil Poyraz İndir
4733 Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım Sayfa 1 Bayâti Necmi Yar İndir
4820 Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
4820 Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle Sayfa 2 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
4903 Giderken ağlama sakın peşimden Sayfa 1 Bayâti Mahmut Oğul İndir
4903 Giderken ağlama sakın peşimden Sayfa 2 Bayâti Mahmut Oğul İndir
5064 Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin Sayfa 1 Bayâti Kasım İnaltekin İndir
5129 Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
5192 Gönülden gönüle çağlar geçersin Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
5282 Gördüğüm günden beri ey şîvekâr Sayfa 1 Bayâti Rif’at Bey İndir
5289 Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden Sayfa 1 Bayâti Markar ağa İndir
5388 Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
5631 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Sayfa 1 Bayâti Rahmi Bey İndir
5631 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Sayfa 2 Bayâti Rahmi Bey İndir
5631 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Sayfa 3 Bayâti Rahmi Bey İndir
5698 Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Sayfa 1 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
5698 Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Sayfa 2 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
5732 Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey Sayfa 1 Bayâti Tab’î Mustafa Efendi İndir
5879 Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş Sayfa 1 Bayâti Rüştü Şardağ İndir
5879 Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş Sayfa 2 Bayâti Rüştü Şardağ İndir
6009 Hased eyler bu bezme el Sayfa 1 Bayâti Nûman Ağa İndir
6255 Her dem edip meyl-i cefâ Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
6310 Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir Sayfa 1 Bayâti Fethi Karamahmudoğlu İndir
6325 Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar Sayfa 1 Bayâti Sadettin Kaynak İndir
6563 İçen bir daha ayılmaz Sayfa 1 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
6563 İçen bir daha ayılmaz Sayfa 2 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
6841 Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin Sayfa 1 Bayâti Mehmet Reşat Aysu İndir
6892 Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Sayfa 1 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
6892 Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Sayfa 2 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
6892 Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Sayfa 3 Bayâti Selâhattin Pınar İndir
6909 Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem Sayfa 1 Bayâti Aslan Hepgür İndir
7001 Yana yana kül olmuşum Sayfa 1 Bayâti İsmail Demirkıran İndir
7051 Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
7129 Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ Sayfa 1 Bayâti Kemânî Rızâ Efendi İndir
7623 Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir Sayfa 1 Bayâti Musallî Mustafa Efendi İndir
7623 Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir Sayfa 2 Bayâti Musallî Mustafa Efendi İndir
7705 Meyl eyledi gönlüm sana Sayfa 1 Bayâti Tanburî İsak İndir
7743 Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün Sayfa 1 Bayâti Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
7743 Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün Sayfa 2 Bayâti Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
7855 Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam Sayfa 1 Bayâti Yahyâ Nazîm Efendi İndir
7855 Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam Sayfa 2 Bayâti Yahyâ Nazîm Efendi İndir
7874 Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor Sayfa 1 Bayâti Mahmut Celâleddin Paşa İndir
7938 Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı Sayfa 1 Bayâti Râkım Elkutlu İndir
7938 Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı Sayfa 2 Bayâti Râkım Elkutlu İndir
7942 Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Sayfa 1 Bayâti Râkım Elkutlu İndir
7942 Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Sayfa 2 Bayâti Râkım Elkutlu İndir
8061 Ne semtten canım bu geliş Sayfa 1 Bayâti Kemânî Rızâ Efendi İndir
8288 Nice bir aşkınla feryâd edeyim Sayfa 1 Bayâti Dede Efendi İndir
8288 Nice bir aşkınla feryâd edeyim Sayfa 2 Bayâti Dede Efendi İndir
8346 Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir Sayfa 1 Bayâti Adem Şâhin İndir
8467 Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın Sayfa 1 Bayâti Zekâî Dede İndir
8467 Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın Sayfa 2 Bayâti Zekâî Dede İndir
8684 Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur Sayfa 1 Bayâti Akın Özkan İndir
8684 Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur Sayfa 2 Bayâti Akın Özkan İndir
8881 Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur Sayfa 1 Bayâti Hamparsum Limoncuyan İndir
8881 Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur Sayfa 2 Bayâti Hamparsum Limoncuyan İndir
9102 Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın Sayfa 1 Bayâti Ali Şenozan İndir
9273 Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme Sayfa 1 Bayâti Markar Ağa İndir
9441 Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun Sayfa 1 Bayâti Mutlu Torun İndir
9444 Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin Sayfa 1 Bayâti Kadri Şarman İndir
9532 Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım Sayfa 1 Bayâti Zeki Duygulu İndir
9551 Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin Sayfa 1 Bayâti Erol Sayan İndir
9596 Senin’çün düştüm dillere Sayfa 1 Bayâti Şâkir Ağa İndir
10041 Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var Sayfa 1 Bayâti Mehmet Efendi (Küçük Hoca) İndir
10041 Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var Sayfa 2 Bayâti Mehmet Efendi (Küçük Hoca) İndir
10125 Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici Sayfa 1 Bayâti Rüştü Şardağ İndir
10190 Söyle güzel rûh-i musavver misin Sayfa 1 Bayâti Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) İndir
10190 Söyle güzel rûh-i musavver misin Sayfa 2 Bayâti Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı) İndir
10213 Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin Sayfa 1 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
10269 Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler Sayfa 1 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
10269 Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler Sayfa 2 Bayâti Bolâhenk Nûri Bey İndir
10445 Şimdi benim rahatım aldı felek Sayfa 1 Bayâti Eyyûbî Mehmet Bey İndir
10445 Şimdi benim rahatım aldı felek Sayfa 2 Bayâti Eyyûbî Mehmet Bey İndir
10650 Terkeyle hicâbı güzelim neş’e-nisâr ol Sayfa 1 Bayâti Hüseyin Sâdettin Arel İndir
10650 Terkeyle hicâbı güzelim neş’e-nisâr ol Sayfa 2 Bayâti Hüseyin Sâdettin Arel İndir
10764 Ummazdı gönül derdine dermân yâr elinden Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
10873 Ümit yolu serap mı Sayfa 1 Bayâti Sadettin Kaynak İndir
10952 Vasl-ı dilber geliyor hâtırıma Sayfa 1 Bayâti Markar Ağa İndir
10983 Vîrân olmuş o bağın lâlezârı Sayfa 1 Bayâti İsmail Demirkıran İndir
11577 Yüklüyüm dertlerden yana Sayfa 1 Bayâti Yusuf Nalkesen İndir
11577 Yüklüyüm dertlerden yana Sayfa 2 Bayâti Yusuf Nalkesen İndir
11577 Yüklüyüm dertlerden yana Sayfa 3 Bayâti Yusuf Nalkesen İndir
11608 Yüzüme yavru yavru bakınınca ağlarım Sayfa 1 Bayâti Necip Mirkelâmoğlu İndir
11621 Yüzünden kaldır kâkülün Sayfa 1 Bayâti _ İndir
11642 Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa Sayfa 1 Bayâti Semahat Özdenses İndir
11981 Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
11981 Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur Sayfa 2 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
11982 Efendim gîsû-yi siyehkârında Sayfa 1 Bayâti Erol Başara İndir
11983 Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni Sayfa 1 Bayâti Rüştü Eriç İndir
11983 Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni Sayfa 2 Bayâti Rüştü Eriç İndir
11984 Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
11984 Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar Sayfa 2 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
11985 Gönlümde yanan aşk ateşi ile virân olayım Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
11986 Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti Sayfa 1 Bayâti Rüştü Eriç İndir
11986 Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti Sayfa 2 Bayâti Rüştü Eriç İndir
11988 Yıllarca özlem gönlümde elem benim son bestem o sensin işte Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
11988 Yıllarca özlem gönlümde elem benim son bestem o sensin işte Sayfa 2 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
12160 Acı sözler dilimizde Sayfa 1 Bayâti Metin Everes İndir
12161 Aklımdan geçenleri bir bilebilsen Sayfa 1 Bayâti Arif Sâmi Toker İndir
12161 Aklımdan geçenleri bir bilebilsen Sayfa 2 Bayâti Arif Sâmi Toker İndir
12162 Dayanacak dermanım tükendi bitti Sayfa 1 Bayâti Arif Sâmi Toker İndir
12163 Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman Sayfa 1 Bayâti Orhan Kızılsavaş İndir
12163 Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman Sayfa 2 Bayâti Orhan Kızılsavaş İndir
12308 Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir Sayfa 1 Bayâti Ahmet Uzel İndir
12599 Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene Sayfa 1 Bayâti Ali Şenozan İndir
12600 Çeker kahrın oncasını derer gülün goncasını Sayfa 1 Bayâti Suphi İdrisoğlu İndir
12600 Çeker kahrın oncasını derer gülün goncasını Sayfa 2 Bayâti Suphi İdrisoğlu İndir
12972 Bülbül güle meftun şarkılar söyler Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
12973 Niye solgun niye bîtâb yine ruhsâr-ı terim Sayfa 1 Bayâti Akın Özkan İndir
13094 Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
13333 Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin Sayfa 1 Bayâti _ İndir
13333 Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin Sayfa 2 Bayâti _ İndir
13345 Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı Sayfa 1 Bayâti Nâdir Hilkat Çulha İndir
13363 Bin ah dökülür tanbûrumun nağmelerinden Sayfa 1 Bayâti Cemil Muslu İndir
13469 Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye Sayfa 1 Bayâti Şükrü Tunar İndir
13469 Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye Sayfa 2 Bayâti Şükrü Tunar İndir
13696 Haydi çocuklar oynamaya Sayfa 1 Bayâti Yalçın Tura İndir
13696 Haydi çocuklar oynamaya Sayfa 2 Bayâti Yalçın Tura İndir
13699 Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül Sayfa 1 Bayâti Azize Gürses İndir
13699 Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül Sayfa 2 Bayâti Azize Gürses İndir
13832 Söyle ey yâr-i cefâ nerde seyran ü safâ Sayfa 1 Bayâti Ahmet Uzel İndir
14097 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Bayâti _ İndir
14155 Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri Sayfa 1 Bayâti Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14155 Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri Sayfa 2 Bayâti Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14211 Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah Sayfa 1 Bayâti Rıfat Bey(Sermüezzin) İndir
14285 Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr Sayfa 1 Bayâti Kâzım Uz (Muâllim) İndir
14310 Mecnûn’a sordular Leylâ nic’oldu Sayfa 1 Bayâti _ İndir
14382 Şol demde ki can çeşmime sultan göründü Sayfa 1 Bayâti Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14409 Urum’dan çıktım yürüdüm… Sayfa 1 Bayâti _ İndir
14608 Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın Sayfa 1 Bayâti Cüneyt Kosal İndir
14681 Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher Sayfa 1 Bayâti Selâhattin Demirtaş İndir
14870 Aşkın bana mazideki son hatıra olsun Sayfa 1 Bayâti İsmail Demirkıran İndir
14871 Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı Sayfa 1 Bayâti Hüsnü Üstün İndir
14871 Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı Sayfa 2 Bayâti Hüsnü Üstün İndir
14872 Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır Sayfa 1 Bayâti Süleyman Erguner (Torun) İndir
14872 Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır Sayfa 2 Bayâti Süleyman Erguner (Torun) İndir
14873 Hasret çöktü savdamızın üstüne Sayfa 1 Bayâti İsmail Ötenkaya İndir
14874 Sevdalar demiydi bülbül çilerdi Sayfa 1 Bayâti Ümit Âşık İndir
14916 Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum Sayfa 1 Bayâti Halil Karaduman İndir
14916 Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum Sayfa 2 Bayâti Halil Karaduman İndir
15183 Ayrılmaya kararlıysan son defa bir bakta git Sayfa 1 Bayâti Metin Everes İndir
15210 Aşk akıyor duru duru Sayfa 1 Bayâti Akın Özkan İndir
15211 Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Sayfa 1 Bayâti Necmi Pişkin İndir
15213 Alemi sensiz nice bir hoş göreyim Sayfa 1 Bayâti Mümin Salman İndir
15214 Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
15605 Gönlüne giden yolu bir bulabilsem Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Şensoy İndir
15605 Gönlüne giden yolu bir bulabilsem Sayfa 2 Bayâti Alâeddin Şensoy İndir
15643 Gözdeki ışıltı gibi parlak Sayfa 1 Bayâti Yaşar Bedük İndir
15643 Gözdeki ışıltı gibi parlak Sayfa 2 Bayâti Yaşar Bedük İndir
15772 Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim Sayfa 1 Bayâti Rüştü Eriç İndir
15787 Senin şu yaptığını aklım fikrim almıyor Sayfa 1 Bayâti Hâlil İbrahim Taşkent İndir
15848 Bir hüzün yoludur hayat ip ince Sayfa 1 Bayâti İsmâil Ötenkaya İndir
15848 Bir hüzün yoludur hayat ip ince Sayfa 2 Bayâti İsmâil Ötenkaya İndir
15917 Bende-i yarın oldu aşık-ı nâlân sana Sayfa 1 Bayâti Ahmet Uzel İndir
16004 İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem Sayfa 1 Bayâti Amir Ateş İndir
16009 Kapına geldiler ümmet Muhammed canım Sayfa 1 Bayâti Salihzâde (Edirne’li) İndir
16010 Kefer Rifâî şerefa Sayfa 1 Bayâti _ İndir
16011 Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile Sayfa 1 Bayâti _ İndir
16068 Ben bu aşka düşeli Allah’la bilişeli Sayfa 1 Bayâti _ İndir
16071 Bilmem n’ideyim aşkın elinden Sayfa 1 Bayâti Fehmi Tokay İndir
16073 Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim Sayfa 1 Bayâti İbrâhim Efendi (Nâlîzâde) İndir
16114 Gönülde buldum esrâr-ı Üveys’i Sayfa 1 Bayâti Osman Bey(Neyzen-Hamamî) İndir
16255 Eren erdi vuslatına Sayfa 1 Bayâti Necdet Tanlak İndir
16286 Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
16309 Düşel’den derdine yoktur kararım yâ Resûlâllah Sayfa 1 Bayâti Hasan Efendi (Manisa’lı) İndir
16640 Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden Sayfa 1 Bayâti Rüştü Eriç İndir
16931 Olmasın âşık zelîl âlemde binbir yâreden Sayfa 1 Bayâti Ahmet Uzel İndir
16955 Benimsin sevdiğim sen neden hor bakıyorsun Sayfa 1 Bayâti Ahmet Uzel İndir
16959 Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş Sayfa 1 Bayâti Ahmet Uzel İndir
17036 Yıllarca neden geçmedi âsûde bahârım Sayfa 1 Bayâti Rüştü Eriç İndir
17144 Ben aşkı bilmiyordum onu senden öğrendim Sayfa 1 Bayâti Metin Everes İndir
17336 Bu hasret biterse günün birinde sevgiye doyarız kısmet olursa Sayfa 1 Bayâti Pınar Köksal İndir
17336 Bu hasret biterse günün birinde sevgiye doyarız kısmet olursa Sayfa 2 Bayâti Pınar Köksal İndir
17447 Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana Sayfa 1 Bayâti Mehmet Ali Çelikbaş İndir
17456 Nerdesin gözden uzaksın ey güzel Sayfa 1 Bayâti Rüştü Eriç İndir
17516 Seninle el ele bir yaz akşamı şu karşı bahçeye gitsek olmaz mı Sayfa 1 Bayâti Mehmet Nazmi Özalp İndir
17516 Seninle el ele bir yaz akşamı şu karşı bahçeye gitsek olmaz mı Sayfa 2 Bayâti Mehmet Nazmi Özalp İndir
17540 Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Sayfa 1 Bayâti Câvit Ersoy İndir
17540 Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Sayfa 2 Bayâti Câvit Ersoy İndir
17861 Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış… Sayfa 1 Bayâti Hasan Esen İndir
18097 Sonu yok bir aşk için gece gündüz ağladım Sayfa 1 Bayâti Zeki Duygulu İndir
18117 Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar bir hikâye gibi anlatır beni Sayfa 1 Bayâti İlgün Soysev İndir
18117 Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar bir hikâye gibi anlatır beni Sayfa 2 Bayâti İlgün Soysev İndir
18211 Kaldı mı derdinden çektirmediğin Sayfa 1 Bayâti Metin Everes İndir
18211 Kaldı mı derdinden çektirmediğin Sayfa 2 Bayâti Metin Everes İndir
18344 Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam Sayfa 1 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
18344 Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam Sayfa 2 Bayâti Alâeddin Yavaşça İndir
18376 Sevdâ savaşlarım bitiyor derken her türlü savaştan aşka sığındım Sayfa 1 Bayâti Zekâi Tunca İndir
18376 Sevdâ savaşlarım bitiyor derken her türlü savaştan aşka sığındım Sayfa 2 Bayâti Zekâi Tunca İndir
18376 Sevdâ savaşlarım bitiyor derken her türlü savaştan aşka sığındım Sayfa 3 Bayâti Zekâi Tunca İndir
18504 Güller kadar tâze bahar kadar şen Sayfa 1 Bayâti Âmir Ateş İndir
18529 Seni de üzdü mü bilmem ayrılık Sayfa 1 Bayâti Bilge Özgen İndir
18529 Seni de üzdü mü bilmem ayrılık Sayfa 2 Bayâti Bilge Özgen İndir
18594 Ne gelende ümit ne gönülde sefa Sayfa 1 Bayâti Nevzat Demir İndir
19344 Gönül telim titremiş kulak veren var mı ki Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
19354 Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Sayfa 1 Bayâti Erdinç Çelikkol İndir
19519 Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam Sayfa 1 Bayâti Özcan Korkut İndir
19519 Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam Sayfa 2 Bayâti Özcan Korkut İndir
18719 Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun Sayfa 1 Bayatî Osman Nuri Özpekel İndir
18786 Bir güzel yüzünden ne hale düştün Sayfa 1 Bayatî M.Ünal Yılmazer İndir
18940 Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim Sayfa 1 Bayati Sadettin Kaynak İndir
18968 Bizim sahraların başı, pare pare duman şimdi Sayfa 1 Bayati Sadettin Kaynak İndir
19022 Rûhuma sunduğun mukaddes günah Sayfa 1 Bayati Sadettin Kaynak İndir
734 Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir Sayfa 1 Bayâtî (Uşşâk) Şerif İçli İndir
18982 Rumelinden göçmen gelir durmadan (Göçmenler) Sayfa 1 Bayati-Bûs.-Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18982 Rumelinden göçmen gelir durmadan (Göçmenler) Sayfa 2 Bayati-Bûs.-Mâhûr Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.