Arazbar Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  1583 Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider Sayfa 1 Arazbâr Sâdullah Efendi İndir
  1583 Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider Sayfa 2 Arazbâr Sâdullah Efendi İndir
  2646 Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre Sayfa 1 Arazbâr _ İndir
  2785 Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım Sayfa 1 Arazbâr Sâdullah Efendi İndir
  3549 Dönmem ahdımdan efendim söylerim Sayfa 1 Arazbâr Hacı Fâik Bey İndir
  3796 El çekeli zülf-i yârdan Sayfa 1 Arazbâr Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  4371 Ezelîdir bu aşk bende Sayfa 1 Arazbâr Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  10588 Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm Sayfa 1 Arazbâr Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  10588 Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm Sayfa 2 Arazbâr Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  14105 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Arazbâr _ İndir
  16052 Taleb eden bulur Hakk’ı Sayfa 1 Arazbâr Kâzım Bey İndir
  16083 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Arazbâr Dede Efendi İndir
  16109 Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde Sayfa 1 Arazbâr Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.