Arazbar Buselik Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  368 Al gönlümü âyine-i mânâdır bu Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Sâdullah Ağa İndir
  368 Al gönlümü âyine-i mânâdır bu Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Sâdullah Ağa İndir
  575 Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1498 Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Tanbûri Ali Efendi İndir
  1498 Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Tanbûri Ali Efendi İndir
  2145 Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3712 Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
  3712 Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
  4193 Ey merdüm-i çeşm-i cihan Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Dellalzâde İndir
  4274 Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Tâhir Ağa İndir
  8292 Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullâh Ağa İndir
  8292 Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullâh Ağa İndir
  10354 Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Ali Ağa (Kemânî) İndir
  10396 Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11781 Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
  14869 Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Akın Özkan İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.