Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
368 Al gönlümü âyine-i mânâdır bu Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Sâdullah Ağa İndir
368 Al gönlümü âyine-i mânâdır bu Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Sâdullah Ağa İndir
575 Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1498 Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Tanbûri Ali Efendi İndir
1498 Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Tanbûri Ali Efendi İndir
2145 Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3712 Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
3712 Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
4193 Ey merdüm-i çeşm-i cihan Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Dellalzâde İndir
4274 Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Tâhir Ağa İndir
8292 Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullâh Ağa İndir
8292 Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Sayfa 2 Arazbâr Bûselik Hacı Sâdullâh Ağa İndir
10354 Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Ali Ağa (Kemânî) İndir
10396 Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11781 Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
14869 Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler Sayfa 1 Arazbâr Bûselik Akın Özkan İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.