Acem Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Sayfa Makam: Bestekâr: İNDİR
  27 Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Sayfa 1 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  27 Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Sayfa 2 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  1778 Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı Sayfa 1 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  1955 Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Sayfa 1 Acem Suphi Ezgi İndir
  2269 Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
  2437 Boşan da dağlar boşan Sayfa 1 Acem _ İndir
  2476 Bu bir değil sekiz değil yüz değil Sayfa 1 Acem Denizoğlu Ali Bey İndir
  2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Sayfa 1 Acem Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Sayfa 2 Acem Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  2694 Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Sayfa 3 Acem Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  3098 Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur Sayfa 1 Acem Mehmet Ağa(Sepetcizade) İndir
  3098 Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur Sayfa 2 Acem Mehmet Ağa(Sepetcizade) İndir
  3766 Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir Sayfa 1 Acem Hacı Fâik Bey İndir
  3956 Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
  3956 Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Sayfa 2 Acem Zekâî Dede İndir
  4030 Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
  6629 İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere Sayfa 1 Acem _ İndir
  8559 O yâr bana gör ne eyler Sayfa 1 Acem Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  8876 Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine Sayfa 1 Acem Kadri Efendi (âmâ) İndir
  9002 Sabah yeli hep yellerin şâhısın Sayfa 1 Acem _ İndir
  10456 Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle Sayfa 1 Acem Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
  14062 Bir gece Muhammed’e Çalap’dan geldi Burak Sayfa 1 Acem _ İndir
  14095 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Acem Cüneyt Kosal İndir
  14110 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Acem Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde) İndir
  14271 Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Sayfa 1 Acem Hâfız Post İndir
  14534 Yine aşkın sırrı düştü serime Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
  16245 Zahidler eyler ta’nımız Sayfa 1 Acem _ İndir
  16246 Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
  16247 Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı Sayfa 1 Acem Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde) İndir
  2374 Bir yüzü meh eyledi bak şem’ine pervâne beni Sayfa 1 Acem Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  8474 Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Sayfa 1 Acem Yahyâ Nazîm Efendi İndir
  8474 Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Sayfa 2 Acem Yahyâ Nazîm Efendi İndir
  8982 Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar Sayfa 1 Acem Enfî Hasan Ağa İndir
  14003 Aldanma dünya varına Sayfa 1 Acem Zekâî Dede İndir
  14124 Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl Sayfa 1 Acem Ali Şîrüganî (Dede) İndir
  14231 Hak şer’leri hayr eyler Sayfa 1 Acem Şikârîzâde Ahmet Efendi(Hacı) İndir
  14288 Menba-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Acem Selâhattin Demirtaş İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.