Acem Kürdi Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  270 Akşamı getiren sesleri dinle Sayfa 1 Acem Kürdî Sâdun Aksüt İndir
  397 Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  401 Altın tasta gül kuruttum Sayfa 1 Acem Kürdî Nîmet Hanım İndir
  524 Artık gelecek sanma sakın geçti o günler Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  577 Âşıkım ben gül yüzüne (SEVİYORUM ÖZLÜYORUM) Sayfa 1 Acem Kürdî Necdet Tokatlıoğlu İndir
  640 Aşk ateşiyle bülbül ötünce Sayfa 1 Acem Kürdî Fâruk Kestiren İndir
  668 Aşkımı bir anlasan gözlerime baksanda Sayfa 1 Acem Kürdî Mustafa Sağyaşar İndir
  724 Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim Sayfa 1 Acem Kürdî Sâdi Hoşses İndir
  724 Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim Sayfa 2 Acem Kürdî Sâdi Hoşses İndir
  724 Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim Sayfa 3 Acem Kürdî Sâdi Hoşses İndir
  726 Aşkın kânununu yazsam yeniden Sayfa 1 Acem Kürdî Sâdettin Öktenay İndir
  813 Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter Sayfa 1 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  813 Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter Sayfa 2 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  868 Ay geçer yıl geçer uzarsa ara Sayfa 1 Acem Kürdî Kutlu Payaslı İndir
  868 Ay geçer yıl geçer uzarsa ara Sayfa 2 Acem Kürdî Kutlu Payaslı İndir
  873 Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Sayfa 1 Acem Kürdî Amir Ateş İndir
  1019 Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  1029 Baharla hazân birleşemez ortada yaz var Sayfa 1 Acem Kürdî Avni Anıl İndir
  1099 Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay’da Sayfa 1 Acem Kürdî Cevdet Çağla İndir
  1157 Baktım ki gönül hayli uzak günlere dalmış Sayfa 1 Acem Kürdî Hasan Soysal İndir
  1164 Bak yine geçti bahar gül n’eylesin Sayfa 1 Acem Kürdî İzzet Altınbaş İndir
  1169 Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece Sayfa 1 Acem Kürdî Hüseyin Coşkuner İndir
  1214 Bâri felek ben yüzüne söyleyim Sayfa 1 Acem Kürdî Nikoğos Ağa İndir
  1335 Bende mâzîden kalan zamanla hatırlanan Sayfa 1 Acem Kürdî Teoman Alpay İndir
  1475 Beni reddetse de tavrın bilirim özler için Sayfa 1 Acem Kürdî Erol Sayan İndir
  1576 Beyhûde yere resmim ile uğraşıyorsun Sayfa 1 Acem Kürdî Ercüment Berker İndir
  1602 Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  1658 Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim Sayfa 1 Acem Kürdî Yusuf Nalkesen İndir
  1700 Bilmem nasıl yaşarım sen olmazsan yanımda Sayfa 1 Acem Kürdî Mahmut Yivli İndir
  1785 Bir bahar akşamında yine bana dönsen Sayfa 1 Acem Kürdî Şekip Ayhan Özışık İndir
  1787 Bir bahar dalı gibi Kuşada’lı güzel kız(KUŞADA’LI GÜZEL KIZ) Sayfa 1 Acem Kürdî Erdoğan Berker İndir
  1787 Bir bahar dalı gibi Kuşada’lı güzel kız(KUŞADA’LI GÜZEL KIZ) Sayfa 2 Acem Kürdî Erdoğan Berker İndir
  1809 Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin Sayfa 1 Acem Kürdî Avni Anıl İndir
  1836 Bir çiçek dalında nasıl açarsa Sayfa 1 Acem Kürdî Ali Ulvi Baradan İndir
  1985 Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra Sayfa 1 Acem Kürdî Şekip Ayhan Özışık İndir
  2022 Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim Sayfa 1 Acem Kürdî Karnik Garmiryan İndir
  2036 Bir güzele bende gönül Sayfa 1 Acem Kürdî Dede Efendi İndir
  2062 Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları Sayfa 1 Acem Kürdî Vecdi Seyhun İndir
  2172 Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim Sayfa 1 Acem Kürdî Zekâî Dede İndir
  2283 Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  2323 Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  2394 Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  2457 Böyle gelmezdi her yıl bahar Sayfa 1 Acem Kürdî Teoman Önaldı İndir
  2457 Böyle gelmezdi her yıl bahar Sayfa 2 Acem Kürdî Teoman Önaldı İndir
  2702 Büyür gider bu sessizlik bir hüzünlü zaman şimdi Sayfa 1 Acem Kürdî Hasan Soysal İndir
  2725 Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin Sayfa 1 Acem Kürdî Ekrem Güyer İndir
  2856 Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan Sayfa 1 Acem Kürdî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  2856 Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan Sayfa 2 Acem Kürdî Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  2914 Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  2942 Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız Sayfa 1 Acem Kürdî Fahri Gürsoydan İndir
  2942 Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız Sayfa 2 Acem Kürdî Fahri Gürsoydan İndir
  2954 Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3104 Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar Sayfa 1 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  3104 Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar Sayfa 2 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  3138 Daha henüz aşkımız almamışken demini Sayfa 1 Acem Kürdî Kemâl Olguncan İndir
  3208 Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor Sayfa 1 Acem Kürdî Emin Ongan İndir
  3284 Dertliyim derdimden anlamaz cânâ Sayfa 1 Acem Kürdî Zeki Duygulu İndir
  3367 Dildâr işitip velvele-i efganım Sayfa 1 Acem Kürdî Zekâî Dede İndir
  3367 Dildâr işitip velvele-i efganım Sayfa 2 Acem Kürdî Zekâî Dede İndir
  3367 Dildâr işitip velvele-i efganım Sayfa 3 Acem Kürdî Zekâî Dede İndir
  3477 Dinlenmede akşamdaki sevdâ kuğularda Sayfa 1 Acem Kürdî Ertuğrul Ottekin İndir
  3577 Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman Sayfa 1 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  3601 Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninmiş Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  3744 Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3840 Ellerimde çiçekle kapına gelsem de az Sayfa 1 Acem Kürdî Kenan Olguncan İndir
  3854 Sanki ben gülecektim aşkından ölecektim(ELVEDA DOST..) Sayfa 1 Acem Kürdî Zeki Duygulu İndir
  3858 Elverdi tegafül güzelim rûyini göster Sayfa 1 Acem Kürdî Bîmen Şen İndir
  3861 Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3861 Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna Sayfa 2 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3879 En sonunda sen benimsin (KAÇAMAZSIN) Sayfa 1 Acem Kürdî Teoman Alpay İndir
  3888 Engine dalmışsın gözlerin nemli Sayfa 1 Acem Kürdî Ayhan Sökmen İndir
  3888 Engine dalmışsın gözlerin nemli Sayfa 2 Acem Kürdî Ayhan Sökmen İndir
  4002 Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  4448 Fikrimin ince gülü Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4474 Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır Sayfa 1 Acem Kürdî Ali Ulvi Baradan İndir
  4489 Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4580 Gece sessiz mehtab hazin rüzgâr susuvermiş Sayfa 1 Acem Kürdî Necdet Tokatlıoğlu İndir
  4582 Geceyi gündüze her dem katalım Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  4667 Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem Sayfa 1 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  4688 Geldi bir hâle gönül Sayfa 1 Acem Kürdî Ahmet Hatipoğlu İndir
  4935 Gitmiyor gözümden bir gün olsun hayâlin Sayfa 1 Acem Kürdî Hasan Soysal İndir
  5020 Gölge gibi dolaştım ardından adım adım Sayfa 1 Acem Kürdî Nûri Halil Poyraz İndir
  5150 Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5150 Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı Sayfa 2 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5196 Gönülden hüzünler silindi gitti (MUTLULUK) Sayfa 1 Acem Kürdî Erol Bingöl İndir
  5221 Gönül hayâl peşinde koşar mı hiç derdim de … Sayfa 1 Acem Kürdî Fâruk Kayacıklı İndir
  5224 Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  5510 Gözümde son gülüşün kaldı son bakışınla Sayfa 1 Acem Kürdî Fethi Karamahmudoğlu İndir
  5594 Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm Sayfa 1 Acem Kürdî Erol Sayan İndir
  5822 Günleri iple çekmek sevenlerin nasibi Sayfa 1 Acem Kürdî Nâmık Kemâl Aktan İndir
  6097 Hatırlamasan da olur beni artık hiç bir an Sayfa 1 Acem Kürdî Zeynettin Maraş İndir
  6111 Hayâl dolu bir gençlik ümit dolu bir aşk bitti Sayfa 1 Acem Kürdî Kemâl Gürses İndir
  6268 Her gece uzaktan seyr eder beni Sayfa 1 Acem Kürdî Burhan Durucu İndir
  6268 Her gece uzaktan seyr eder beni Sayfa 2 Acem Kürdî Burhan Durucu İndir
  6504 Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun Sayfa 1 Acem Kürdî Nezahat Soysev İndir
  6713 İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  6884 Kalbim ona merbut onu ister onu söyler Sayfa 1 Acem Kürdî Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  7102 Kemend olmuştu zülfün neden bilmem çözüldü Sayfa 1 Acem Kürdî Ûdî Ekrem Bey İndir
  7149 Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim Sayfa 1 Acem Kürdî Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  7225 Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım Sayfa 1 Acem Kürdî İsmet Çetinsel İndir
  7225 Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım Sayfa 2 Acem Kürdî İsmet Çetinsel İndir
  7288 Kudüm’de düşünen ney’de ağlayan Sayfa 1 Acem Kürdî İsmail Ötenkaya İndir
  7339 ANKARA’DA BEKLİYORUM (Küçücük kalbin dilerse..) Sayfa 1 Acem Kürdî Osman Babuşçu İndir
  7403 Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur Sayfa 1 Acem Kürdî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
  7548 Meftûn oldum ol gül yüze Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8048 Ne olur bana dön hüznümü gör de Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  8219 Neş’eden büsbütün ümidi kestim Sayfa 1 Acem Kürdî Fâruk Şâhin İndir
  8219 Neş’eden büsbütün ümidi kestim Sayfa 2 Acem Kürdî Fâruk Şâhin İndir
  8563 O yârdan haber yok unuttu bizi sevilen seveni arar mı dersin Sayfa 1 Acem Kürdî Tahsin Karakuş İndir
  8622 Ömrünün baharında en sevimli çağında Sayfa 1 Acem Kürdî Akın Özkan İndir
  8664 Öyle bir zâlime düştüm ki niyâz dinlemiyor Sayfa 1 Acem Kürdî Sâdi Hoşses İndir
  8735 Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden Sayfa 1 Acem Kürdî Hasan Fehmi Mutel İndir
  8793 Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  8906 Rûhumda senden bir nâle vardır Sayfa 1 Acem Kürdî Cevdet Çağla İndir
  8914 Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  8914 Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı Sayfa 2 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  8914 Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı Sayfa 3 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  8936 Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr Sayfa 1 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  8936 Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr Sayfa 2 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  8974 Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Sayfa 1 Acem Kürdî Refik Fersan İndir
  8975 Saatler sanki durdu bitmiyor günler aylar (YİNE HASRET BAŞLADI) Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  9151 Sana eller”ne güzelsin”demesin kıskanırım Sayfa 1 Acem Kürdî Fâruk Kayacıklı İndir
  9151 Sana eller”ne güzelsin”demesin kıskanırım Sayfa 2 Acem Kürdî Fâruk Kayacıklı İndir
  9151 Sana eller”ne güzelsin”demesin kıskanırım Sayfa 3 Acem Kürdî Fâruk Kayacıklı İndir
  9179 Sana öyle derinden bağlıyımki cânânım Sayfa 1 Acem Kürdî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  9262 Sazımda niyâzımda âhımda hep sen varsın Sayfa 1 Acem Kürdî Nûri Halil Poyraz İndir
  9348 Sen doğuştan büyüksün Sayfa 1 Acem Kürdî Mahmut Oğul İndir
  9352 Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana Sayfa 1 Acem Kürdî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
  9400 Sen kapımda bir sessin duyup açamadığım Sayfa 1 Acem Kürdî Zeynettin Maraş İndir
  9400 Sen kapımda bir sessin duyup açamadığım Sayfa 2 Acem Kürdî Zeynettin Maraş İndir
  9423 Sen ömürden bir güneşsin sen umuttan bir çiçek Sayfa 1 Acem Kürdî Erdinç Çelikkol İndir
  9438 Sen şeh-i nâzik-edâsın ey perî Sayfa 1 Acem Kürdî Rif’at Bey İndir
  9438 Sen şeh-i nâzik-edâsın ey perî Sayfa 2 Acem Kürdî Rif’at Bey İndir
  9494 Seni bensiz bir dünyâda bıraktım Sayfa 1 Acem Kürdî İsmail Demirkıran İndir
  9494 Seni bensiz bir dünyâda bıraktım Sayfa 2 Acem Kürdî İsmail Demirkıran İndir
  9549 Seni nasıl özledim gönlüme sor söylesin Sayfa 1 Acem Kürdî Mahmut Oğul İndir
  9561 Seni sevdim bir kere başkasını sevemem Sayfa 1 Acem Kürdî Halil İbrâhim Taşkent İndir
  9653 Sensiz ey rûh-i mücessem ağlasın leyl ü nehâr Sayfa 1 Acem Kürdî Abdurrahman Şevket Bey (Kemânî) İndir
  9736 Sevdâ o bir peridir karar etmez yerinde Sayfa 1 Acem Kürdî Erdoğan Yıldızel İndir
  9736 Sevdâ o bir peridir karar etmez yerinde Sayfa 2 Acem Kürdî Erdoğan Yıldızel İndir
  9756 Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Şensoy İndir
  9768 Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Sayfa 1 Acem Kürdî Emin Ongan İndir
  9794 Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni Sayfa 1 Acem Kürdî Nikoğos Ağa İndir
  10016 Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika Sayfa 1 Acem Kürdî Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  10112 Son ışıktır dökülen bahtıma son gül açıyor Sayfa 1 Acem Kürdî Refik Fersan İndir
  10156 Söğüt dalından incesin Sayfa 1 Acem Kürdî Zeki Müren İndir
  10156 Söğüt dalından incesin Sayfa 2 Acem Kürdî Zeki Müren İndir
  10161 Sönmesin ışıklar yüzün görünsün Sayfa 1 Acem Kürdî Teoman Alpay İndir
  10189 Söyle güzel gözlerine bana öyle bakmasın Sayfa 1 Acem Kürdî Necip Mirkelâmoğlu İndir
  10228 Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr Sayfa 1 Acem Kürdî Sadettin Kaynak İndir
  10228 Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr Sayfa 2 Acem Kürdî Sadettin Kaynak İndir
  10263 Sularda kaybolurken hayâller birer birer Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  10263 Sularda kaybolurken hayâller birer birer Sayfa 2 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  10347 Şafaktan sökülürsün dolarsın ellerime Sayfa 1 Acem Kürdî Cengiz Cermen İndir
  10347 Şafaktan sökülürsün dolarsın ellerime Sayfa 2 Acem Kürdî Cengiz Cermen İndir
  10434 Şihâb-ı nâz uçarken dîde-i sevdâ-penâhından Sayfa 1 Acem Kürdî Nesim Silviya (Haham) İndir
  10434 Şihâb-ı nâz uçarken dîde-i sevdâ-penâhından Sayfa 2 Acem Kürdî Nesim Silviya (Haham) İndir
  10439 Şimdi anladım neden bana küstüğünü Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  10439 Şimdi anladım neden bana küstüğünü Sayfa 2 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  10448 Şimdi biri var bende uğruna yaşadığım Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Şensoy İndir
  10522 Şûle-endâz-ı zemîn oldu bu şeb mehtâbımız Sayfa 1 Acem Kürdî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10526 Seni çok seviyorum her zaman seveceğim Sayfa 1 Acem Kürdî Şekip Ayhan Özışık İndir
  10688 Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  10780 Son verelim gel bu aşka Sayfa 1 Acem Kürdî Şekip Ayhan Özışık İndir
  10783 Unutmak istesem o hâtırayı Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  10787 Unuttum mâziyi şimdi sen varsın Sayfa 1 Acem Kürdî Adem Şâhin İndir
  11052 Yağmurlu geçer bu yerde Nisan Sayfa 1 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  11052 Yağmurlu geçer bu yerde Nisan Sayfa 2 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  11167 Yâr peşinden koşa koşa yoruldum Sayfa 1 Acem Kürdî Zeki Duygulu İndir
  11357 Yıllar geçsede ömrüm bitsede Sayfa 1 Acem Kürdî Fâruk Kestiren İndir
  11443 Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı Sayfa 1 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  11443 Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı Sayfa 2 Acem Kürdî Osep Ağa (Ebeyan) İndir
  11544 Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  11578 Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı Sayfa 1 Acem Kürdî Muzaffer İlkar İndir
  11599 Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Sayfa 1 Acem Kürdî Kâzım Uz (Muâllim) İndir
  11657 Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim Sayfa 1 Acem Kürdî Kemânî Serkis Efendi İndir
  11672 Zehretme hayâtı bana cânânım Sayfa 1 Acem Kürdî Zeki Müren İndir
  11735 Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim Sayfa 1 Acem Kürdî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  11741 Bir başka güzel var mı ki hep kahrımı çeksin Sayfa 1 Acem Kürdî İsmet Çetinsel İndir
  11742 Geceler hiç bitmiyor artık sabah olmuyor Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  11742 Geceler hiç bitmiyor artık sabah olmuyor Sayfa 2 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  11845 Şimdi duyguların gün dönümüdür Sayfa 1 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  11845 Şimdi duyguların gün dönümüdür Sayfa 2 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  11846 Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa Sayfa 1 Acem Kürdî Süleyman Mertkanlı İndir
  11846 Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa Sayfa 2 Acem Kürdî Süleyman Mertkanlı İndir
  11980 Melekler kadar güzelsin Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  11980 Melekler kadar güzelsin Sayfa 2 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  12155 Ağlasam faydası yok Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  12156 Gerçi ben şimdi boğazdan uzağım Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  12156 Gerçi ben şimdi boğazdan uzağım Sayfa 2 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  12157 Yetmedi bu dünyâ bana yetmedi Sayfa 1 Acem Kürdî Turhan Taşan İndir
  12157 Yetmedi bu dünyâ bana yetmedi Sayfa 2 Acem Kürdî Turhan Taşan İndir
  12158 Zaman bir su gibi akıp gidiyor Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  12256 Bir yeşil dal bir demet gül Sayfa 1 Acem Kürdî Ömür Gençel İndir
  12270 Bende söz bir Allah birdir bilesin Sayfa 1 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  12270 Bende söz bir Allah birdir bilesin Sayfa 2 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  12271 Yazın meltem kışın güneş o gözler Sayfa 1 Acem Kürdî Sâdi Hoşses İndir
  12303 Ne yazık ki aşk toprağım çöl olduktan sonra geldin Sayfa 1 Acem Kürdî Nurettin Gökmen İndir
  12303 Ne yazık ki aşk toprağım çöl olduktan sonra geldin Sayfa 2 Acem Kürdî Nurettin Gökmen İndir
  12400 Sana öyle muhtâcım biricik sultânımsın Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Pakyüz İndir
  12400 Sana öyle muhtâcım biricik sultânımsın Sayfa 2 Acem Kürdî Alâeddin Pakyüz İndir
  12401 Eski bir şarkı gibi unutup gittin beni Sayfa 1 Acem Kürdî İsmail Demirkıran İndir
  12468 Canım yurdum demek güzel Sayfa 1 Acem Kürdî Hasan Soysal İndir
  12736 Gece gündüz demeden yollarını bekledim Sayfa 1 Acem Kürdî İsmail Demirkıran İndir
  12758 Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel Sayfa 1 Acem Kürdî Hasan Soysal İndir
  12805 Kırık kalbim sende kalsın Sayfa 1 Acem Kürdî Râif Somer İndir
  12806 Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Sayfa 1 Acem Kürdî Erdinç Çelikkol İndir
  12879 Kimler bakıyor artık yüzüne Sayfa 1 Acem Kürdî Hüseyin Erbay İndir
  12968 Şiirlerde aradım şarkılarla konuştum(EL MAHKUM..) Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Şensoy İndir
  12968 Şiirlerde aradım şarkılarla konuştum(EL MAHKUM..) Sayfa 2 Acem Kürdî Alâeddin Şensoy İndir
  13039 İçin için yanıyorum sönmedim Sayfa 1 Acem Kürdî Osman Güven İndir
  13199 Senden ayrı olunca bitiyor her şey inan Sayfa 1 Acem Kürdî Orhan Kızılsavaş İndir
  13305 Ham meyvayı kopardılar dalından Sayfa 1 Acem Kürdî _ İndir
  13385 Bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna erken Sayfa 1 Acem Kürdî Zeki Müren İndir
  13563 Bizim elin koyunları kuzular derdim artar yaralarım sızılar Sayfa 1 Acem Kürdî Sadettin Kaynak İndir
  13605 Bahar senden almış bütün rengini Sayfa 1 Acem Kürdî Faruk Şâhin İndir
  13605 Bahar senden almış bütün rengini Sayfa 2 Acem Kürdî Faruk Şâhin İndir
  13610 Ebedi bir yolculuk olsa sevgimiz Sayfa 1 Acem Kürdî Nevzat Güyer İndir
  13611 Bilmem ki hatıralar ne istersiniz benden Sayfa 1 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  13611 Bilmem ki hatıralar ne istersiniz benden Sayfa 2 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  13612 Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur Sayfa 1 Acem Kürdî Kemâl Olguncan İndir
  13613 Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var Sayfa 1 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  13613 Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var Sayfa 2 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  13613 Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var Sayfa 3 Acem Kürdî Arif Sâmi Toker İndir
  13614 Tatlı ve nazlı bir hayâl değil pek uzaktan aşığımdı Sayfa 1 Acem Kürdî Teoman Önaldı İndir
  13614 Tatlı ve nazlı bir hayâl değil pek uzaktan aşığımdı Sayfa 2 Acem Kürdî Teoman Önaldı İndir
  13712 Bir yâr sevdim yeşil gözlü Sayfa 1 Acem Kürdî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13712 Bir yâr sevdim yeşil gözlü Sayfa 2 Acem Kürdî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13713 Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an Sayfa 1 Acem Kürdî Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  13890 Akşamın rengine baktım ağladım için için Sayfa 1 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  13891 Mâzi deyip geçme sakın o dünlerde ömrümüz var Sayfa 1 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  14094 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar Sayfa 1 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  14094 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar Sayfa 2 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  14094 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar Sayfa 3 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  14143 Ey server-i âlem ne güzel fahr-i cihansın Sayfa 1 Acem Kürdî İsmail Nısfet(Hafız) İndir
  14255 İster isen bulasın cânânı sen Sayfa 1 Acem Kürdî Yalçın Tura İndir
  14289 Mevlâ’m gözüm yaşı akar sel olur Sayfa 1 Acem Kürdî Cüneyt Kosal İndir
  14289 Mevlâ’m gözüm yaşı akar sel olur Sayfa 2 Acem Kürdî Cüneyt Kosal İndir
  14374 Şâh-ı merdanın âvâzı turna derler bir kuştadır Sayfa 1 Acem Kürdî _ İndir
  14864 Baharı n’eyleyim yazı n’eyleyim Sayfa 1 Acem Kürdî Rafet Kıral İndir
  14865 Bir gün seven kalplerimiz hasret ile yorulmasın Sayfa 1 Acem Kürdî Sadun Aksüt İndir
  14865 Bir gün seven kalplerimiz hasret ile yorulmasın Sayfa 2 Acem Kürdî Sadun Aksüt İndir
  14866 Ne demekse dediğin ben anlamadım gitti Sayfa 1 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  14867 Seni çılgın gibi seviyor gönlüm Sayfa 1 Acem Kürdî Yaşar Bedük İndir
  14867 Seni çılgın gibi seviyor gönlüm Sayfa 2 Acem Kürdî Yaşar Bedük İndir
  14868 Zaman akıp gider yıl olur bir gün Sayfa 1 Acem Kürdî İsmail Ötenkaya İndir
  15206 Gözler dost sofrasında gülen bir yüz görürse Sayfa 1 Acem Kürdî Abdülkâdir Salar İndir
  15207 Hem gündüzüm hem gecem ol Sayfa 1 Acem Kürdî Rüştü Eriç İndir
  15207 Hem gündüzüm hem gecem ol Sayfa 2 Acem Kürdî Rüştü Eriç İndir
  15208 Her sitem edişte küsüp gidersen biter mi önünde ayrılık yolu Sayfa 1 Acem Kürdî İsmâil Ötenkaya İndir
  15208 Her sitem edişte küsüp gidersen biter mi önünde ayrılık yolu Sayfa 2 Acem Kürdî İsmâil Ötenkaya İndir
  15209 Sana bilmem ki nasıl söylemeli Sayfa 1 Acem Kürdî Amir Ateş İndir
  15649 Aşka gel tenhâda olsun bir nefescik çal bugün Sayfa 1 Acem Kürdî Rüştü Eriç İndir
  15654 Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken Sayfa 1 Acem Kürdî Hüseyin Erbay İndir
  15695 Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Sayfa 1 Acem Kürdî Fâruk Şâhin İndir
  15760 Hani tatlı sevgilim aklın yolu hep birdi Sayfa 1 Acem Kürdî Uzman Sağlık İndir
  15897 Bana gönül verdiğini hissedersin bildiğimi Sayfa 1 Acem Kürdî Abdülkadir Salar İndir
  15971 Oyalandım inan ki dün gece hep seninle Sayfa 1 Acem Kürdî Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  15972 İsmini buğulu camlara yazdım resmini kalbime çizdim bu gece Sayfa 1 Acem Kürdî Faruk Kestiren İndir
  16151 Yâ Hû yâ Hû yâ men Hû yâ men lâ Hû illâ Hû Sayfa 1 Acem Kürdî S.Eyyûbi Işıksal İndir
  16162 Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim Sayfa 1 Acem Kürdî Erdinç Çelikkol İndir
  16254 Ey gönül şol şâh-ı âlîşânı gör Sayfa 1 Acem Kürdî Mustafa Düzgünman İndir
  16522 İlk değil ki bu gidişin biliyorum döneceksin Sayfa 1 Acem Kürdî Nilüfer Özkan İndir
  16522 İlk değil ki bu gidişin biliyorum döneceksin Sayfa 2 Acem Kürdî Nilüfer Özkan İndir
  16523 Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum Sayfa 1 Acem Kürdî Suat Yıldırım İndir
  16546 Erguvan zamanı gel bana emi bir daha hiç gitme aman ne olur Sayfa 1 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  16546 Erguvan zamanı gel bana emi bir daha hiç gitme aman ne olur Sayfa 2 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  16609 Bahar olur benim kışım mutluluktan döner başım Sayfa 1 Acem Kürdî Rıdvan Tandoğan İndir
  16696 Bir hatırın soran var mı o yârân nerde hani Sayfa 1 Acem Kürdî Ahmet Uzel İndir
  16732 Bir devran dönmededir bunun sırrı bilinmez Sayfa 1 Acem Kürdî Rüştü Eriç İndir
  16820 Dalgalar üstünde bir yeşil yaprak Sayfa 1 Acem Kürdî İlgün Soysev İndir
  16820 Dalgalar üstünde bir yeşil yaprak Sayfa 2 Acem Kürdî İlgün Soysev İndir
  16989 Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerde Sayfa 1 Acem Kürdî Rıdvan Tandoğan İndir
  16989 Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerde Sayfa 2 Acem Kürdî Rıdvan Tandoğan İndir
  17032 Mâdem ki çılgın gibi aşığız seviyoruz beraber olmak için daha ne bekliyoruz Sayfa 1 Acem Kürdî Pınar Köksal İndir
  17130 Hangi meltem alıp getirdi seni Sayfa 1 Acem Kürdî Türkân Öncü İndir
  17130 Hangi meltem alıp getirdi seni Sayfa 2 Acem Kürdî Türkân Öncü İndir
  17213 Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni Sayfa 1 Acem Kürdî Ferah Çetin İndir
  17257 Al git al git beni sevda rüzgârı mevsim bahar olan ellere düşür Sayfa 1 Acem Kürdî Raif Somer İndir
  17257 Al git al git beni sevda rüzgârı mevsim bahar olan ellere düşür Sayfa 2 Acem Kürdî Raif Somer İndir
  17271 Kovalarken hep kaçan kaçtıkça kovalanan yürekde yuvalanan nedir Sayfa 1 Acem Kürdî İsmâil Ötenkaya İndir
  17340 Adalarda aşkımız mevsimler boyu sürdü Sayfa 1 Acem Kürdî Necmi Pişkin İndir
  17370 Evim evim güzel evim şirin evim Sayfa 1 Acem Kürdî Tülây Arıcı İndir
  17370 Evim evim güzel evim şirin evim Sayfa 2 Acem Kürdî Tülây Arıcı İndir
  17413 Şu gurbetin acısını yudum yudum içen bilir Sayfa 1 Acem Kürdî Rüştü Eriç İndir
  17430 Vedaya gerek yok ayrılıyorken bilirim çok zordur dayanamam buna Sayfa 1 Acem Kürdî Sâlih Berkmen İndir
  17430 Vedaya gerek yok ayrılıyorken bilirim çok zordur dayanamam buna Sayfa 2 Acem Kürdî Sâlih Berkmen İndir
  17458 Rûhumda safâ gülleri açmakta benim Sayfa 1 Acem Kürdî Rüştü Eriç İndir
  17472 Artık yanımda kal gitme bir yere Sayfa 1 Acem Kürdî Halil İbrahim Taşkent İndir
  17472 Artık yanımda kal gitme bir yere Sayfa 2 Acem Kürdî Halil İbrahim Taşkent İndir
  17622 Yaş dolu gözlerimle yolunu gözlüyorum Sayfa 1 Acem Kürdî Süleyman Mertkanlı İndir
  17667 Gözünün sürmesini ellere gülmesini salınıp gezmesini çılgınca kıskanırım Sayfa 1 Acem Kürdî Suphi İdrisoğlu İndir
  17685 Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var Sayfa 1 Acem Kürdî S.Sabri Berk İndir
  17784 Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam Sayfa 1 Acem Kürdî Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  17784 Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam Sayfa 2 Acem Kürdî Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  17823 Şu dağlarda ceylan olsam sevdalansam coşsam bir gün Sayfa 1 Acem Kürdî Aydın Tekindor İndir
  18031 Gündüzleri aldım yıkadım gölgeni buldum Sayfa 1 Acem Kürdî Metin Everes İndir
  18031 Gündüzleri aldım yıkadım gölgeni buldum Sayfa 2 Acem Kürdî Metin Everes İndir
  18060 Her tebessüm sende başlar sende sondur sevgilim Sayfa 1 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18060 Her tebessüm sende başlar sende sondur sevgilim Sayfa 2 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18071 Boşuna yalvarma gönlümü sana bağlamam Sayfa 1 Acem Kürdî Ümit Âşık İndir
  18071 Boşuna yalvarma gönlümü sana bağlamam Sayfa 2 Acem Kürdî Ümit Âşık İndir
  18116 Yâ sevmeyi bilmiyor yâ gönülden sevmiyor Sayfa 1 Acem Kürdî İlgün Soysev İndir
  18116 Yâ sevmeyi bilmiyor yâ gönülden sevmiyor Sayfa 2 Acem Kürdî İlgün Soysev İndir
  18185 Al aşkını al da git al başına çal da git Sayfa 1 Acem Kürdî Nurettin Demirtaş İndir
  18239 Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr Sayfa 1 Acem Kürdî Hüseyin Erbay İndir
  18267 Hülyâlı siyah gözlerine rûhum ısındı Sayfa 1 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  18267 Hülyâlı siyah gözlerine rûhum ısındı Sayfa 2 Acem Kürdî Alâeddin Yavaşça İndir
  18313 Yakardım cihânı senin uğruna Sayfa 1 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  18313 Yakardım cihânı senin uğruna Sayfa 2 Acem Kürdî Selâhattin İçli İndir
  18314 Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor Sayfa 1 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18314 Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor Sayfa 2 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18324 Gönül güldü seninle umut ve mut buldu bak Sayfa 1 Acem Kürdî Macit Gezgen İndir
  18328 Aşkın gözü görmez ki kafanı vursan taşa Sayfa 1 Acem Kürdî İsmâil Akçapınar İndir
  18417 Ayrılsak ta kalbim sana küsmedi ki unutayım Sayfa 1 Acem Kürdî Ali Şenozan İndir
  18420 Ne sen beni gördün ne de ben seni Sayfa 1 Acem Kürdî Necdet Tokatlıoğlu İndir
  18420 Ne sen beni gördün ne de ben seni Sayfa 2 Acem Kürdî Necdet Tokatlıoğlu İndir
  18488 Kalbim yorulmuş güzellerin nazından Sayfa 1 Acem Kürdî Abdülkâdir Salar İndir
  18492 Kalbinin sesini dinle ayrılığı istemiyor Sayfa 1 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  18492 Kalbinin sesini dinle ayrılığı istemiyor Sayfa 2 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  18499 Kapına gelip de gitmekten bıktım Sayfa 1 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  18499 Kapına gelip de gitmekten bıktım Sayfa 2 Acem Kürdî Bilge Özgen İndir
  18605 Yeşil gözlü benli gülüm sanma sensiz mutlu gönlüm Sayfa 1 Acem Kürdî Ahmet Çakmak İndir
  18626 Alev alev yanıyorum Sayfa 1 Acem Kürdî Şaziye Fikret İndir
  18676 Bir pınardın için için çağlayan Sayfa 1 Acem Kürdî İlgün Soysev İndir
  18676 Bir pınardın için için çağlayan Sayfa 2 Acem Kürdî İlgün Soysev İndir
  18683 Bir çiçek olsaydım güneşle açan Sayfa 1 Acem Kürdî Mustafa Malay İndir
  18683 Bir çiçek olsaydım güneşle açan Sayfa 2 Acem Kürdî Mustafa Malay İndir
  18701 Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz Sayfa 1 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18701 Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz Sayfa 2 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18720 Çöz zülfünü dök omzuna Sayfa 1 Acem Kürdî Osman Nuri Özpekel İndir
  18764 Geçti o mutlu yıllar Sayfa 1 Acem Kürdî Erdinç Çelikkol İndir
  18764 Geçti o mutlu yıllar Sayfa 2 Acem Kürdî Erdinç Çelikkol İndir
  18770 Gönlüm bu bekleyişten bulamıyor teselli Sayfa 1 Acem Kürdî Tekin Para İndir
  18775 Gel bir göreyim aşkı Sayfa 1 Acem Kürdî M.Ünal Yılmazer İndir
  18795 Ay gülmüyor yüzüme bu gece Sayfa 1 Acem Kürdî Selma Erdeviren İndir
  18821 Benim böyle kederli durduğuma bakma sen Sayfa 1 Acem Kürdî Atıf Baştuğ İndir
  18821 Benim böyle kederli durduğuma bakma sen Sayfa 2 Acem Kürdî Atıf Baştuğ İndir
  18861 Nişanlım ayrı benden, canım ayrı bedenden Sayfa 1 Acem Kürdî Sadettin Kaynak İndir
  19140 Yine gece yarı her taraf ıssız Sayfa 1 Acem Kürdî Necdet Tokatlıoğlu İndir
  19140 Yine gece yarı her taraf ıssız Sayfa 2 Acem Kürdî Necdet Tokatlıoğlu İndir
  19152 O kadar yıldızlı gözlerin varki Sayfa 1 Acem Kürdî Ali Şenozan İndir
  19152 O kadar yıldızlı gözlerin varki Sayfa 2 Acem Kürdî Ali Şenozan İndir
  19280 Ah bu gönülde sen olmasaydın Sayfa 1 Acem Kürdî Mustafa Aksu İndir
  19452 Bu son çırpınışımdır gönül kapında senin Sayfa 1 Acem Kürdî Selahattin Sağlam İndir
  19452 Bu son çırpınışımdır gönül kapında senin Sayfa 2 Acem Kürdî Selahattin Sağlam İndir
  19488 Sana gönlümü verdim istemem almam dedin Sayfa 1 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19488 Sana gönlümü verdim istemem almam dedin Sayfa 2 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19501 Yıldızları sersem ayaklarına yüzün gönlüme … Sayfa 1 Acem Kürdî Amir Ateş İndir
  19536 Yine gurbetle yanan akşama aç pencereni Sayfa 1 Acem Kürdî Nevzat Demir İndir
  19554 Sevgi şefkat verdin bana canım kurban olsun sana Sayfa 1 Acem Kürdî Yılmaz Pamukçu İndir
  19637 Hasretle yanan bahçeme gel,bağrımı yakma Sayfa 1 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19637 Hasretle yanan bahçeme gel,bağrımı yakma Sayfa 2 Acem Kürdî Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17860 Senden bir sevgi sözü duymayı istiyorum Sayfa 1 Acem Kürdi Aydın Oran İndir
  17907 Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş Sayfa 1 Acem Kürdi Fâruk Şâhin İndir
  17907 Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş Sayfa 2 Acem Kürdi Fâruk Şâhin İndir
  17973 Yollarda yürü de kar kış demeden Sayfa 1 Acem Kürdi Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  17973 Yollarda yürü de kar kış demeden Sayfa 2 Acem Kürdi Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  18860 Sahil gecenin gölgesi altında uyuklar Sayfa 1 Acemkürdî Sadettin Kaynak İndir
  18929 Yalnız seninim diye aşkıma yeminim var Sayfa 1 Acemkürdî Sadettin Kaynak İndir
  18948 Dördünüz birbirinizden güzel ey hemşireler Sayfa 1 Acemkürdî Sadettin Kaynak İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.