Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
329 Aldı aklım yine bir nevres-nihâl Sayfa 1 Acem Bûselik Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
429 Aman ey şûh-i nâzende Sayfa 1 Acem Bûselik Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
3077 Çoktan idim sana hasret Sayfa 1 Acem Bûselik Kemençeci Usta Yani İndir
3077 Çoktan idim sana hasret Sayfa 2 Acem Bûselik Kemençeci Usta Yani İndir
3119 Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Sayfa 1 Acem Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
3119 Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Sayfa 2 Acem Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
3119 Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Sayfa 3 Acem Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
3119 Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Sayfa 4 Acem Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
4183 Ey melce-i nâz ü edâ Sayfa 1 Acem Bûselik Rif’at Bey İndir
4256 Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül Sayfa 1 Acem Bûselik Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
16069 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Acem Bûselik Kemâl Efendi (Balat Şeyhi) İndir
16723 Köçeğin sevdim toyunu dala benzettim boyunu Sayfa 1 Acem Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
18371 Kendisin gizler güzel bilmem ki nemden âr eder Sayfa 1 Acem Bûselik Erol Sayan İndir
19616 Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nây’ız Sayfa 1 Acem Bûselik Zeki Atkoşar İndir
19616 Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nây’ız Sayfa 2 Acem Bûselik Zeki Atkoşar İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.