Acem Aşiran Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  41 Açıldı ser-te-ser güller Sayfa 1 Acem Aşîran Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
  364 Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  364 Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider Sayfa 2 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  614 Âşık oldum tâli’im efkendedir Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  738 Aşkınla hep bu fakîrin Sayfa 1 Acem Aşîran Zeki Altun (Hâfız) İndir
  811 Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Sayfa 1 Acem Aşîran Emin Ongan İndir
  1132 Bakma sakın benden yana Sayfa 1 Acem Aşîran Şâkir Ağa İndir
  1132 Bakma sakın benden yana Sayfa 2 Acem Aşîran Şâkir Ağa İndir
  1148 Bak şu kıza ne çok ağlıyor Sayfa 1 Acem Aşîran Sedat Öztoprak İndir
  1194 Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim Sayfa 1 Acem Aşîran İsmail Baha Sürelsan İndir
  1209 Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine Sayfa 1 Acem Aşîran Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
  1210 Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh Sayfa 1 Acem Aşîran Şâkir Ağa İndir
  1307 Ben bir âşıkım sana gönül verdim Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1487 Beni terk etti sultânım Sayfa 1 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  1565 Ber-küşâ-yı mâ’delet hâkân-ı devrân dâima Sayfa 1 Acem Aşîran Basmacı Abdi Efendi İndir
  1565 Ber-küşâ-yı mâ’delet hâkân-ı devrân dâima Sayfa 2 Acem Aşîran Basmacı Abdi Efendi İndir
  1624 Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa Sayfa 1 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  1624 Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa Sayfa 2 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  1648 Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir Sayfa 1 Acem Aşîran Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  1648 Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir Sayfa 2 Acem Aşîran Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  1711 Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz Sayfa 1 Acem Aşîran Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  1711 Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz Sayfa 2 Acem Aşîran Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  1736 Bin cefâ görsem ey sanem senden Sayfa 1 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  1736 Bin cefâ görsem ey sanem senden Sayfa 2 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  1810 Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim Sayfa 1 Acem Aşîran Bilge Özgen İndir
  1810 Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim Sayfa 2 Acem Aşîran Bilge Özgen İndir
  2007 Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle Sayfa 1 Acem Aşîran Nûrettin Ulueren İndir
  2050 Bir haber ver ey sabâ n’oldu gülistânım benim Sayfa 1 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  2127 Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam Sayfa 1 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  2127 Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam Sayfa 2 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  2201 Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim Sayfa 1 Acem Aşîran İsmet Danış İndir
  2306 Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye Sayfa 1 Acem Aşîran Şerif İçli İndir
  2357 Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa’da Sayfa 1 Acem Aşîran Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  2391 Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem Sayfa 1 Acem Aşîran Seyfi Güldağı İndir
  2537 Bu hâl zuhur etmesin bir daha Sayfa 1 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  2577 Bulutlar kokunu getirir bana Sayfa 1 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  2678 Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin Pınar İndir
  2678 Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Sayfa 2 Acem Aşîran Selâhattin Pınar İndir
  2709 Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2709 Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller Sayfa 2 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2732 Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu Sayfa 1 Acem Aşîran Ali Rızâ Avni(Tınaz) İndir
  2846 Coşkun deniz coşkun deniz bütün bir yaz dinlendik biz Sayfa 1 Acem Aşîran Kasım İnaltekin İndir
  2915 Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini Sayfa 1 Acem Aşîran Rıdvan Lâle İndir
  2931 Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız Sayfa 1 Acem Aşîran İsmail Baha Sürelsan İndir
  2931 Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız Sayfa 2 Acem Aşîran İsmail Baha Sürelsan İndir
  3002 Çıkıver vâdiye bir akşam üstü Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  3002 Çıkıver vâdiye bir akşam üstü Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  3158 Dalınca gözüm gözüne Suhâ Sayfa 1 Acem Aşîran Yorgo Bacanos İndir
  3371 Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var Sayfa 1 Acem Aşîran Nûri Halil Poyraz İndir
  3371 Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var Sayfa 2 Acem Aşîran Nûri Halil Poyraz İndir
  3480 Dinle sözüm ey dil-rübâ Sayfa 1 Acem Aşîran Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  3618 Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim Sayfa 1 Acem Aşîran Kasım İnaltekin İndir
  3686 Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir Sayfa 1 Acem Aşîran Refik Fersan İndir
  3710 Düştüm bir yol sevdâsına Sayfa 1 Acem Aşîran Ali Rızâ Avni (Tınaz) İndir
  3757 Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh Sayfa 1 Acem Aşîran Samatya’lı Sebuh İndir
  3802 El-aman ey şûh-i âşık perverim Sayfa 1 Acem Aşîran Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3929 Eski şarkıları çoktan bıraktım Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  3929 Eski şarkıları çoktan bıraktım Sayfa 2 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  4008 Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli Sayfa 1 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  4018 Ey benim güzel kuşum Sayfa 1 Acem Aşîran Reşat Erer (Kemânî) İndir
  4045 Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana Sayfa 1 Acem Aşîran Nikoğos Ağa İndir
  4050 Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Sayfa 1 Acem Aşîran Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  4136 Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim Sayfa 1 Acem Aşîran Neveser Kökdeş İndir
  4172 Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Sayfa 1 Acem Aşîran Dede Efendi İndir
  4172 Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Sayfa 2 Acem Aşîran Dede Efendi İndir
  4298 Ey şûh-i âfet darıldım gâyet Sayfa 1 Acem Aşîran Nikoğos Ağa İndir
  4339 Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî Sayfa 1 Acem Aşîran Dellalzâde İndir
  4339 Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî Sayfa 2 Acem Aşîran Dellalzâde İndir
  4357 Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ Sayfa 1 Acem Aşîran İbrâhim Efendi(Asâriye hatibi) İndir
  4437 Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır Sayfa 1 Acem Aşîran Fahri Kopuz İndir
  4437 Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır Sayfa 2 Acem Aşîran Fahri Kopuz İndir
  4463 Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4463 Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu Sayfa 2 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4506 Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır Sayfa 1 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  4506 Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır Sayfa 2 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  4506 Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır Sayfa 3 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  4617 Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar Sayfa 1 Acem Aşîran Mahmut Yivli İndir
  4720 Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et Sayfa 1 Acem Aşîran Aleko Bacanos İndir
  5018 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin İnal İndir
  5060 Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL) Sayfa 1 Acem Aşîran İsmail Baha Sürelsan İndir
  5069 Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde Sayfa 1 Acem Aşîran Ali Ulvi Baradan İndir
  5075 Gönlüm neden feryâd eder Sayfa 1 Acem Aşîran Münip Bey (Muallim-Melekzâde) İndir
  5144 Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  5144 Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  5226 Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz Sayfa 1 Acem Aşîran İsmet Kavanozlar İndir
  5255 Gönül sana tapalı Sayfa 1 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  5255 Gönül sana tapalı Sayfa 2 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  5257 Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye Sayfa 1 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  5295 Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim Sayfa 1 Acem Aşîran İbrâhim Tuğberk İndir
  5316 Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin Sayfa 1 Acem Aşîran İrfan Doğrusöz İndir
  5682 Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5772 Gün doğarken ayıldım Sayfa 1 Acem Aşîran Mustafa Sunar İndir
  5847 Güzel görsem içim titrer Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5919 Hakkını verin bu sazın Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  5919 Hakkını verin bu sazın Sayfa 2 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  5986 Hani nerde beni öpen dudaklar Sayfa 1 Acem Aşîran İlgün Soysev İndir
  5986 Hani nerde beni öpen dudaklar Sayfa 2 Acem Aşîran İlgün Soysev İndir
  6034 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Sayfa 1 Acem Aşîran Refik Fersan İndir
  6034 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Sayfa 2 Acem Aşîran Refik Fersan İndir
  6159 Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun Sayfa 1 Acem Aşîran Orhan Kızılsavaş İndir
  6205 Hem sevip hem yakadan attın beni Sayfa 1 Acem Aşîran Nikoğos Ağa İndir
  6205 Hem sevip hem yakadan attın beni Sayfa 2 Acem Aşîran Nikoğos Ağa İndir
  6250 Her biri bir gonce efkâr Sayfa 1 Acem Aşîran Hamparsum Limoncuyan İndir
  6252 Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden Sayfa 1 Acem Aşîran Zekâi Tunca İndir
  6340 Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ Sayfa 1 Acem Aşîran Nezahat Soysev İndir
  6386 Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim Sayfa 1 Acem Aşîran Kemânî Rızâ Efendi İndir
  6421 Hicrânın ölümdür vuslatın hayat (ESKİ HATIRA) Sayfa 1 Acem Aşîran Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
  6816 Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  6816 Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  7202 Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  7202 Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden Sayfa 2 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  7227 Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim Sayfa 1 Acem Aşîran Fâize Ergin İndir
  7344 Küffar sanır hüccet almış Eğri’ye Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  7444 Mahveder her neş’eyi üftâdelik dildâdelik Sayfa 1 Acem Aşîran Neyzen Rızâ Bey İndir
  7619 Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı Sayfa 1 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  7619 Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı Sayfa 2 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  7654 Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör Sayfa 1 Acem Aşîran Dede Efendi İndir
  7654 Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör Sayfa 2 Acem Aşîran Dede Efendi İndir
  7734 Misli yok bir şûha oldum müptelâ Sayfa 1 Acem Aşîran Bolâhenk Nûri Bey İndir
  7832 N’ideyim bilmem elinden senin Sayfa 1 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  7832 N’ideyim bilmem elinden senin Sayfa 2 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  7832 N’ideyim bilmem elinden senin Sayfa 3 Acem Aşîran Sadettin Kaynak İndir
  7905 Nâz etme gel ey meh-likâ Sayfa 1 Acem Aşîran Tanbûri Hikmet Bey İndir
  8007 Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ Sayfa 1 Acem Aşîran Dede Efendi İndir
  8007 Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ Sayfa 2 Acem Aşîran Dede Efendi İndir
  8122 Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu Sayfa 1 Acem Aşîran Lem’î Atlı İndir
  8139 Neden kalbim seni sevdi Sayfa 1 Acem Aşîran Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  8228 Neş’eyâb ol neş’elensin bezmimiz ey sîm-ten Sayfa 1 Acem Aşîran Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  8508 Olursa ruhsatın gayetle esrar Sayfa 1 Acem Aşîran Nûman Ağa İndir
  8546 O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram Sayfa 1 Acem Aşîran İsmail Baha Sürelsan İndir
  8758 Pençe-i gamdan âzâd kıl Sayfa 1 Acem Aşîran Kemençeci Usta Yani İndir
  8758 Pençe-i gamdan âzâd kıl Sayfa 2 Acem Aşîran Kemençeci Usta Yani İndir
  8824 MAVİLİ (Rast geldim iki ..) Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  8870 Rûy-i âlemdir (Rûh-î âlindir) kulûb-ı nâs’ı hep mesrûr eden Sayfa 1 Acem Aşîran Dellalzâde İndir
  8901 Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar (GURBET) Sayfa 1 Acem Aşîran Kemâl Gürses İndir
  9198 Sanma cânım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sayfa 1 Acem Aşîran Kaya Bekat İndir
  9218 Sardım bugün yâri kendimden geçtim (AŞKINLA DOLDUN) Sayfa 1 Acem Aşîran Kâzım Narmanlı İndir
  9218 Sardım bugün yâri kendimden geçtim (AŞKINLA DOLDUN) Sayfa 2 Acem Aşîran Kâzım Narmanlı İndir
  9235 Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın Sayfa 1 Acem Aşîran Yücel Aşan İndir
  9700 Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî Sayfa 1 Acem Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9846 Sevdim seni ben âh güzelim aşkına düştüm Sayfa 1 Acem Aşîran Sabahattin Volkan İndir
  9862 Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı Sayfa 1 Acem Aşîran Amir Ateş İndir
  10034 Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ Sayfa 1 Acem Aşîran Şâkir Ağa İndir
  10082 Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın Sayfa 1 Acem Aşîran Nikoğos Ağa İndir
  10126 Sonbaharın kararsız haşin rüzgârları mı… Sayfa 1 Acem Aşîran Orhan Kızılsavaş İndir
  10141 Sorma dostum hâlimi âvâreyim Sayfa 1 Acem Aşîran Nûri Halil Poyraz İndir
  10152 Sormayın gönlüme şimdi ağlamaktan ne bulur Sayfa 1 Acem Aşîran Hasan Soysal İndir
  10158 Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım Sayfa 1 Acem Aşîran Suphi İdrisoğlu İndir
  10235 Söz verdim adına “gelecek” diye Sayfa 1 Acem Aşîran Fethi Karamahmudoğlu İndir
  10498 Şu İzmir’in dağlarında bülbül öter bağlarında Sayfa 1 Acem Aşîran Tahsin Karakuş İndir
  10507 Şu puslu ve ıslak şafaklarında Sayfa 1 Acem Aşîran Erol Özbayram İndir
  10729 Tutuldum türlü derd-i bî-menende Sayfa 1 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  10729 Tutuldum türlü derd-i bî-menende Sayfa 2 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  10756 Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  10756 Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  11040 Yağmur ol bir acı sonbaharla gel Sayfa 1 Acem Aşîran Amir Ateş İndir
  11123 Yanar sînem benim her bâr Sayfa 1 Acem Aşîran İsmet Ağa İndir
  11129 Yandı dil aşkınla ey şûh-i şenim Sayfa 1 Acem Aşîran Nikoğos Ağa İndir
  11390 Yıllarca fırtınalar içinde geçti ömür Sayfa 1 Acem Aşîran Orhan Kızılsavaş İndir
  11674 Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın Sayfa 1 Acem Aşîran Bîmen Şen İndir
  11844 Gidişinle durdu zaman Sayfa 1 Acem Aşîran Suphi İdrisoğlu İndir
  11844 Gidişinle durdu zaman Sayfa 2 Acem Aşîran Suphi İdrisoğlu İndir
  11977 Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin Sayfa 1 Acem Aşîran Hâldun Kâmran Ayıkgezmez İndir
  11977 Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin Sayfa 2 Acem Aşîran Hâldun Kâmran Ayıkgezmez İndir
  11978 Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle Sayfa 1 Acem Aşîran Erol Sayan İndir
  11979 Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle Sayfa 1 Acem Aşîran Rüştü Eriç İndir
  11979 Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle Sayfa 2 Acem Aşîran Rüştü Eriç İndir
  12153 Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün Sayfa 1 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  12153 Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün Sayfa 2 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  12154 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Sayfa 1 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  12154 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Sayfa 2 Acem Aşîran Arif Sâmi Toker İndir
  12595 Derdi dert zincirine eklemekten usandım Sayfa 1 Acem Aşîran Suphi İdrisoğlu İndir
  12596 Neş’e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân Sayfa 1 Acem Aşîran Erdinç Çelikkol İndir
  12922 İçmeden sarhoşum güzelliklerden Sayfa 1 Acem Aşîran Orhan Kızılsavaş İndir
  12922 İçmeden sarhoşum güzelliklerden Sayfa 2 Acem Aşîran Orhan Kızılsavaş İndir
  12969 Bir anda doldun içime Sayfa 1 Acem Aşîran Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12969 Bir anda doldun içime Sayfa 2 Acem Aşîran Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12970 O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki Sayfa 1 Acem Aşîran Ömür Gençel İndir
  12970 O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki Sayfa 2 Acem Aşîran Ömür Gençel İndir
  13092 Hasret delice eser rüzgâr rüzgâr gönülde Sayfa 1 Acem Aşîran Orhan Kızılsavaş İndir
  13198 Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde Sayfa 1 Acem Aşîran Ertuğrul Ottekin İndir
  13198 Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde Sayfa 2 Acem Aşîran Ertuğrul Ottekin İndir
  13288 Gün batıyor tepelerden yanlızlığımın üstüne Sayfa 1 Acem Aşîran Kenan Günel İndir
  13353 Dünyâya baksan da gülümser gibi Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  13353 Dünyâya baksan da gülümser gibi Sayfa 2 Acem Aşîran _ İndir
  13354 Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz Sayfa 1 Acem Aşîran Hayri Yenigün İndir
  13478 Şu Samsun’un güzel kızı… Sayfa 1 Acem Aşîran Erdem Gürcan Avcı İndir
  13875 Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel Sayfa 1 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13875 Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel Sayfa 2 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13886 Papatyalar sünbüller kanaryalar bülbüller Sayfa 1 Acem Aşîran İbrahim Köker İndir
  13887 Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim Sayfa 1 Acem Aşîran Rüştü Eriç İndir
  13889 Yüreğimde sevgi denen pınar var Sayfa 1 Acem Aşîran Tuncay Sağlam İndir
  13889 Yüreğimde sevgi denen pınar var Sayfa 2 Acem Aşîran Tuncay Sağlam İndir
  14004 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Sayfa 1 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  14023 Arz-ı hâl için sultâna geldim Sayfa 1 Acem Aşîran Lâtif Ağa İndir
  14035 Ben ben isem canda değil Sayfa 1 Acem Aşîran İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir
  14132 Donandı her yer kandiller ile Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  14142 Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz’an Sayfa 1 Acem Aşîran Hacı Fâik Bey İndir
  14170 Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  14174 Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure Sayfa 1 Acem Aşîran Bolahenk Nûri Bey İndir
  14183 Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var Sayfa 1 Acem Aşîran Mahmud Efendi(İzmirli-Hacı) İndir
  14184 Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan Sayfa 1 Acem Aşîran Sadun Aksüt İndir
  14192 Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  14207 Geldin geri gider misin Sayfa 1 Acem Aşîran Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
  14214 Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân Sayfa 1 Acem Aşîran Memduh Cumhur İndir
  14245 Hazret-i Hakk’ın Habîbi sevgili bir tânesi Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  14254 İrfan meclisine erişebilsem Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş İndir
  14266 İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali’nindir Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş İndir
  14281 Kerîm Allah Rahîm Allah… Sayfa 1 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  14282 Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden Sayfa 1 Acem Aşîran Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
  14284 Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız Sayfa 1 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  14284 Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız Sayfa 2 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  14287 Müjde mü’minler size ihsân-ı rahman’dır gelen Sayfa 1 Acem Aşîran Dursun Çakmak İndir
  14329 Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Sayfa 1 Acem Aşîran Ahmet Irsoy(Hâfız-Zekâîzâde) İndir
  14345 Ravzana çün yüz süren bulur aman Sayfa 1 Acem Aşîran Abdullah Efendi(Himmetzâde) İndir
  14371 Sevgi dolu cesur ana korudu Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  14371 Sevgi dolu cesur ana korudu Sayfa 2 Acem Aşîran Selâhattin İçli İndir
  14394 Tâ dil verelden sünbüle “sünbüliler” derler bize Sayfa 1 Acem Aşîran Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
  14494 Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan Sayfa 1 Acem Aşîran Erdinç Çelikkol İndir
  14497 Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine Sayfa 1 Acem Aşîran Kemâl Efendi(Hâfız) İndir
  14804 Dalga dalga saçını omzuna dökme yine (KAPTANIN KIZI) Sayfa 1 Acem Aşîran Erdoğan Köroğlu İndir
  14845 Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Şensoy İndir
  14860 Ehl-i melâmet oldum nihayet Sayfa 1 Acem Aşîran Erol Başara İndir
  14861 İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş Sayfa 1 Acem Aşîran Erdinç Çelikkol İndir
  14861 İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş Sayfa 2 Acem Aşîran Erdinç Çelikkol İndir
  14862 Kalbimizin üstünde açan o güller Sayfa 1 Acem Aşîran Muzaffer Ünal İndir
  14863 Yoktur zaman gel mâhım heman gel Sayfa 1 Acem Aşîran İsmail Demirkıran İndir
  15184 Sevmek başka sevilmek başka şey Sayfa 1 Acem Aşîran Rıdvan Tandoğan İndir
  15184 Sevmek başka sevilmek başka şey Sayfa 2 Acem Aşîran Rıdvan Tandoğan İndir
  15203 Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden Sayfa 1 Acem Aşîran İsmâil Demirkıran İndir
  15204 Gönülden özlüyorsak yolları gözlüyorsak sevip seviliyorsak aşkımızdan kime ne Sayfa 1 Acem Aşîran İsmâil Demirkıran İndir
  15205 Sen misin gönülde fırtınalar yaratan Sayfa 1 Acem Aşîran Serap Arısan İndir
  15978 Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı Sayfa 1 Acem Aşîran Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  15983 Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde Sayfa 1 Acem Aşîran Erdoğan Köroğlu İndir
  16008 İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Sayfa 1 Acem Aşîran Zeki Atkoşar İndir
  16013 Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi Sayfa 1 Acem Aşîran Aslan Hepgür İndir
  16248 Yâr ile ettiğin ahdi unutma Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  16249 İlâhî n’eylesin n’itsin gönül sensiz karar etmez Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş İndir
  16250 Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca Sayfa 1 Acem Aşîran Selâhattin Demirtaş İndir
  16251 Billâhî salli yâ hazır ale’n nebîy Mekki’l tâhir Sayfa 1 Acem Aşîran _ İndir
  16252 Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî Sayfa 1 Acem Aşîran Mustafa Düzgünman İndir
  16253 Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz Sayfa 1 Acem Aşîran Zekâî Dede İndir
  16289 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sayfa 1 Acem Aşîran Aslan Hepgür İndir
  16289 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sayfa 2 Acem Aşîran Aslan Hepgür İndir
  16524 Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde Sayfa 1 Acem Aşîran Erol Bingöl İndir
  16731 Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul Sayfa 1 Acem Aşîran Göksel Baktagir İndir
  16731 Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul Sayfa 2 Acem Aşîran Göksel Baktagir İndir
  16731 Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul Sayfa 3 Acem Aşîran Göksel Baktagir İndir
  17059 Yüreğimde hep bir yara kanar durur ara sıra Sayfa 1 Acem Aşîran İsmâil Demirkıran İndir
  17059 Yüreğimde hep bir yara kanar durur ara sıra Sayfa 2 Acem Aşîran İsmâil Demirkıran İndir
  17240 Kimsin beni fethetmeye bak yetti bu hâlin Sayfa 1 Acem Aşîran Teoman Önaldı İndir
  17240 Kimsin beni fethetmeye bak yetti bu hâlin Sayfa 2 Acem Aşîran Teoman Önaldı İndir
  17258 Gurubun rengini içmiş kanarak titriyor dalında ateşten bir gül Sayfa 1 Acem Aşîran F.Kaya Pınarses İndir
  17339 Var mı zâlim kavlimizde başka bir yâr peylemek Sayfa 1 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17339 Var mı zâlim kavlimizde başka bir yâr peylemek Sayfa 2 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17457 Yol açıldı gün bu gündür gönderin illâ demiş Sayfa 1 Acem Aşîran Rüştü Eriç İndir
  17529 Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları Sayfa 1 Acem Aşîran Fethi Karamahmudoğlu İndir
  17529 Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları Sayfa 2 Acem Aşîran Fethi Karamahmudoğlu İndir
  17594 Seni ellerle gezerken görüverdim bu sabah Sayfa 1 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17852 Mızrap vurarak fecri ağartsam çok olur mu Sayfa 1 Acem Aşîran Osman Nûri Özpekel İndir
  17856 Gönlüme bu sevgin düştü düşeli Sayfa 1 Acem Aşîran Özgen Gürbüz İndir
  17933 Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  17933 Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  17939 Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  17939 Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  17940 Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  17940 Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde Sayfa 2 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  18179 Geldikçe güzellik getirip her sözüme Sayfa 1 Acem Aşîran Metin Everes İndir
  18204 Bir alevi yangından ayıramazsın kor da yanar alev de mavi kırmızı Sayfa 1 Acem Aşîran Turhan Taşan İndir
  18204 Bir alevi yangından ayıramazsın kor da yanar alev de mavi kırmızı Sayfa 2 Acem Aşîran Turhan Taşan İndir
  18248 Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak Sayfa 1 Acem Aşîran Âmir Ateş İndir
  18248 Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak Sayfa 2 Acem Aşîran Âmir Ateş İndir
  18298 Gökyüzünde saf saf olmuş melekler (Merhaba şehr-i ..) Sayfa 1 Acem Aşîran Hasan Şanlıtürk İndir
  18301 Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz Sayfa 1 Acem Aşîran Nevzat Demir İndir
  18305 Demet demet güllerle ince nârin ellerle Sayfa 1 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18305 Demet demet güllerle ince nârin ellerle Sayfa 2 Acem Aşîran Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18353 Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n’eylerem Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  18367 Rüyâda gibiyim mutlu bir kişiyim Sayfa 1 Acem Aşîran Erol Sayan İndir
  18454 Artar cihatla şânımız Sayfa 1 Acem Aşîran _ (S.II Mahmud) Öztuna’da İndir
  18550 Gül devridir mevsim bahar bayram yeri bak hep civar Sayfa 1 Acem Aşîran Ömür Gençel İndir
  18728 Müştak olup özlediğim Sayfa 1 Acem Aşîran Hasan Şanlıtürk İndir
  18728 Müştak olup özlediğim Sayfa 2 Acem Aşîran Hasan Şanlıtürk İndir
  18758 Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin Sayfa 1 Acem Aşîran Erdinç Çelikkol İndir
  18758 Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin Sayfa 2 Acem Aşîran Erdinç Çelikkol İndir
  18774 Hasretinden çektiğim bir gün değil Sayfa 1 Acem Aşîran Suat Akgün İndir
  18807 Canlandı ağaçlar sular yürüdü Sayfa 1 Acem Aşîran Erdoğan Kıralboğa İndir
  19181 Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı Sayfa 1 Acem Aşîran Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19181 Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı Sayfa 2 Acem Aşîran Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19425 Bana sevda dersleri verme ey güzel Sayfa 1 Acem Aşîran Seyfi Güldağı İndir
  19529 Tadı olmaz hayatın sensiz geçerse eğer Sayfa 1 Acem Aşîran Amir Ateş İndir
  19543 Deniz yosunu gözlerin bakışın derin mi derin Sayfa 1 Acem Aşîran Alâeddin Yavaşça İndir
  19563 Sevdim seni bir zamanlar masal gibi geçti yıllar Sayfa 1 Acem Aşîran İbrahim Umut İndir
  19568 Eyyûb’am dîl müptelâyım derde dermân isterem Sayfa 1 Acem Aşîran Haydar Akdemir İndir
  19635 Uzak bir semt gibiydim gözlerinde bu akşam Sayfa 1 Acem Aşîran Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19635 Uzak bir semt gibiydim gözlerinde bu akşam Sayfa 2 Acem Aşîran Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19687 O gülen gözlerini hayal etsem de bir an Sayfa 1 Acem Aşîran İbrahim Umut İndir
  18943 Geliyor başbuğumuz ulu türk’ün önderi Sayfa 1 Acemaşiran Sadettin Kaynak İndir
  18949 Sanma şâhım alemi sen sadıkane yar olur Sayfa 1 Acemaşiran Sadettin Kaynak İndir
  18951 Aşk ehline hicrân ile ülfette safa var Sayfa 1 Acemaşiran Sadettin Kaynak İndir
  18907 Keloğlan isterse eğer Sayfa 1 Acemaşiren Sadettin Kaynak İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.